Klachtenregeling

All 4 U accountancy & belastingadvies Klachtenregeling

Inleiding

All 4 U accountancy & belastingadvies hecht aan tevreden relaties en ik werk daarom steeds aan de kwaliteit van mijn dienstverlening.
Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten gemaakt worden en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over mijn dienstverlening of wat voor aspect van mijn organisatie dan ook, dan
nodig ik u uit om mij dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen neem ik zeer serieus en waar wenselijk zoek ik met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klachten

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (in persoon of telefonisch) worden opgelost; ik verzoek u daarom eerst contact met mij op te nemen voor een (telefonisch) overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht in een formele schriftelijke procedure indienen middels en schrijven aan mij.

Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan de accountant. Vermeld daarbij uitdrukkelijk dat u uw klacht wilt laten behandelen via de formele schriftelijke klachtenprocedure. De accountant zal de klacht schriftelijk vastleggen, u ontvangt dit digitaal. Ik verzoek u dan deze vastlegging getekend retour te zenden.

Het gaat ten aanzien van de in te dienen klachten om vermeende schendingen van het kwaliteitsbeleid of het stelsel van kwaliteitsbeheersing.

De klachtenregeling