Mijn diensten

Als ondernemer wilt u doen waar u goed in bent: ondernemen. Een onderdeel van het ondernemen is het financieel-organisatorsiche aspect: de administratie en alles wat daaruit voortvloeit. Belangrijk, maar niet altijd even leuk of makkelijk. Annemarie Spa, de drijvende kracht achter All 4 U accountancy & belastingadvies, kan die zorgen uit handen nemen en bovendien met u sparren over te nemen beslissingen en over de toekomst van uw bedrijf. Annemarie heeft namelijk ruime ervaring in het bedrijfsleven, niet alleen als accountant en belastingadviseur, maar ook als ondernemer.

Accountancy

Het verzorgen van uw jaarrekening (incl. samenstellingsverklaringen), deponeringsstukken Kamer van Koophandel en alle daarbij benodigde stukken, en van periodieke rapportages.

Lees meer

Interim-werkzaamheden

Ik ben ook in te schakelen als er binnen uw organisatie behoefte bestaat aan tijdelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld accountantskantoren die in hun piek mij inhuren om alles tijdig af te kunnen krijgen.

Lees meer

Advisering

Financieringsaanvragen, investeringsbeslissingen, ondernemingsplan, juridische structuur en rechtsvorm, financiële planning, bedrijfsopvolging en -overnames, startersbegeleiding etc.

Lees meer