Lid van

Partners

All 4 U accountancy en belastingadvies is aangesloten bij het RB, dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het MKB, en bij het NBA, de bij wet ingestelde beroepsorganisatie voor accountants.

Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 6.500 aangesloten leden. Het Register Belastingadviseurs overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die accountants helpt hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen. De accountant heeft een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt deze titels en bevordert een goede beroepsuitoefening door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle accountants, door toetsing en permanente educatie.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Annemarie Spa (All 4 U accountancy & belastingadvies) voor meer informatie over de mogelijkheden!